Technologie

Produkcja oprogramowania internetowego wymaga stosowania wielu technologi i jezyków programowania. Podstawowymi technologiami wykorzystywanymi podczas produkcji stron internetowych przez naszą firmę są:

XHTML

Język służący do tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia. Specyfikacje XHTML przygotowuje organizacja W3C.

CSS

Arkusz stylów CSS to lista dyrektyw  ustalających w jaki sposób ma zostać wyświetlana przez przeglądarkę internetową zawartość wybranego elementu HTML lub XML. Można w ten sposób opisać wszystkie pojęcia odpowiedzialne za prezentację elementów dokumentów internetowych.

Javascript

Najczęściej spotykanym zastosowaniem języka JavaScript są strony WWW. Skrypty służą najczęściej do zapewnienia interaktywności poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzania poprawności formularzy lub budowania elementów nawigacyjnych.

Ajax

Technologia tworzenia aplikacji internetowych, w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez przeładowywania całego dokumentu, w sposób asynchroniczny. Ma to umożliwiać bardziej dynamiczną interakcję z użytkownikiem niż w tradycyjnym modelu, w którym każde żądanie nowych danych wiąże się z przesłaniem całej strony HTML.

PHP

Obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym.

PostgreSQL

Jeden z trzech najpopularniejszych wolnodostępnych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych.

MySQL

System zarządzania relacyjnymi bazami danych.

Ruby

Interpretowany, w pełni obiektowy i dynamicznie typowany język programowania stworzony w 1995 roku przez Yukihiro Matsumoto.

Ruby On Rails

Framework do szybkiego tworzenia aplikacji webowych stworzony głównie przez duńskiego programistę Davida Heinemeiera Hanssona w ramach pracy nad oprogramowaniem Basecamp. RoR został napisany w języku Ruby z użyciem architektury MVC.

Puzel CMS

System zarządzania treścią przeznaczony do produkcji prostych jak i rozbudowanych serwisów internetowych. Obecnie istnieją implementacje tego systemu w językach Ruby (do budowy dużych i wymagających portali) oraz w języku PHP (do popularnych zastosowań). Cechą charakterystyczną aplikacji jako systemy CMS jest łatwość obługi przy zachowaniu dużej funkcjonalności. Projekt nad systemem rozpoczęła polska firma StarWare i do tej pory jej programiści odgrywają główną rolę w rozwoju aplikacji.